tweede graad

Met trots verwelkomen wij je graag in onze uilenklas en leggen je onze werking uit.

‘In onze uilenklas mag elke uil binnenvliegen om te groeien!’

Hoe laten we je kind groeien?

We zorgen er samen voor dat elk kind zich kan en mag thuis voelen. Ook jezelf kunnen zijn maken we mogelijk. Het opzet van onze graadklas is dat we leren met en van elkaar. We proberen tijdens verschillende momenten de zelfstandigheid te vergroten. Waar mogelijk differentiëren we volgens niveau, tempo, aanbod. Kinderen werken in onze uilenklas vaak samen in partnerwerk, groepswerk of met hun eigen groep. Met alle uilen samen kan ook. We werken immers aan een sterk WIJ-gevoel, één groep!

Hoe ziet een dag in onze uilenklas eruit?

De dag wordt gestart met een kring waarbij we mekaar begroeten, een lied zingen en iemand kort kan vertellen wat hem/haar bezig houdt, wat hij mee maakte, de actualiteit, het weer, taken, een probleem,…

Alle kleine en grote uilen nemen hun materiaal en gaan vanaf nu een tijd met hun groep aan het werk in een apart lokaal. We hebben er immers twee!

In deze kleinere groep doen we even ‘dagelijkse kost’ en herhalen zo via routines wat we voordien leerden (herhaling). We verbeteren dit ook samen zodat elk kind onmiddellijk feedback heeft en daarmee verder kan. 

Er volgt een instructie van Rekenen en Taal/Spelling waarbij de leerstof nadien wordt ingeoefend. Wie het moeilijk vindt, krijgt een verlengde instructie van de juf. Uitdaging wordt op dat moment vaak aangeboden aan de leerlingen die de basis beheersen. Indien mogelijk en zinvol, gaan we ook al eens buiten op een meer speelse manier leren. Nadat de leerstof behandeld is, volgt een evaluatie.

Na een verdiende speeltijd gaan de uilen zelfstandig aan de slag met de taken op hun dagplan (evolutie doorheen het schooljaar). We werken in onze tweede graad ook al wat aan leren studeren zodat de leerstof op een goede manier wordt vastgezet. Zo moeten leerlingen hun werk doorheen de week plannen en wordt er aandacht geschonken aan hoe iets in te oefenen.

Op maandag en donderdag houden we plannetjestijd. Kinderen brengen een plan (techniek, een knutselopdracht, legobouwsel, schrijfplan,…) mee van thuis en gaan zelfstandig aan het werk om dit plan tot een goed en geslaagd einde te brengen. Nadien stellen ze hun resultaat voor aan de andere uilen. Veel uilen kijken uit naar dit leuke moment!

Op dinsdag krijgen onze kleine uilen een herhaling van de letters en hoofdletters. Daarna volgt reeds een initiatie Frans! Voor onze grote uilen staat er dan basis Frans (dagen week, kledij, de kleuren,…) op het programma, Dit vooral om de stap naar de Libellen eenvoudiger te maken en de spreekdurf al wat aan te wakkeren.

Na de middagpauze doen we ‘kwartierlezen’. We trachten de leesmotivatie, het leesplezier aan te wakkeren en het lezen op zich te verbeteren. Veel kinderen genieten van deze rust na een, soms drukke, speeltijd! Op woensdag lezen we met onze leesmaatjes.

Daarna gaan we aan de slag met duodozen waarbij allerlei thema’s in duo worden benaderd. Soms ontstaat vanuit onze dagelijkse kring een project waaraan we een tijdje werken. Andere momenten gaan we in de buurt op wonderwandeling (met als troef ‘De Schorre’ en voormalige ‘Kleiputten Terhagen’) en bekijken/bespreken wat we zien en ervaren.

ICT komt tijdens onze dagelijkse klaspraktijk regelmatig aan bod om iets op te zoeken, in te oefenen of te tonen. Ook zijn er themadagen waarin ‘apps’ grondig worden uitgelegd en geoefend om ze in de vingers te krijgen.

Schoolgebonden maken we regelmatig tijd om ons samen Muzisch in ateliers uit te leven. Hierbij zijn ouders en grootouders ook welkom om hun kunnen te tonen en ons te begeleiden. We houden ook wel eens een forum waarin we onze ervaringen en belevenissen met de Merels en Libellen delen of doen Sing Song waarbij we ons al zingend samen uitleven! Kostbare en intense momenten die we erg koesteren!

Kortom, in onze uilenklas is er zoveel te beleven dus wees welkom!

GO! freinetschool Villa Kakelbont
Dirkputstraat 428
2850 Boom
03 844 28 69
info@boompark.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be