eerste graad

Welkom in onze Merelklas. Een graadsklas waar de eerste stappen in de lagere school gezet worden. Onze kleine Merels (1ste leerjaar) leren de lagere school kennen met hulp van de grote Merels (2de leerjaar).

We starten ‘s ochtends in de kring. Hier worden belevenissen uitgewisseld en polsen we hoe het met elkaar gaat.  Enkel op vrijdag starten we niet in de kring. Die dag gaan we met ons plannetje aan de slag. Tijdens plannetjestijd gaan we onze ervaringen, ons verhaal, wat ons bezighoudt,  muzisch weergeven. De kinderen staan zelf stil bij de beste techniek om hun verhaal weer te kunnen geven. Achteraf wordt al dit moois tentoon gesteld aan elkaar. 

Hierna worden er korte en krachtige instructies gegeven. De kinderen worden zoveel mogelijk betrokken bij deze instructies zodat ze daarna aan de verwerking hiervan kunnen beginnen. Voor onze kleine Merels gebeurt deze verwerking in het begin nog heel veel in hoeken. Een werking die hen heel wat vertrouwen geeft aangezien dit veel raakvlakken heeft met hoe ze in de kleuterklas in hoeken speelden en werkten. Naarmate de weken verstrijken, leren ze geleidelijk aan de leerstof via taken te verwerken. Dit wordt stelselmatig opgebouwd om verder te kunnen werken aan een mooie werkhouding. Zo kan er vanaf januari worden gewerkt met een dagplan. Hier staan verschillende taken op waarin de leerstof verwerkt wordt. De kinderen plannen zelf hun werk tijdens de werktijd in. 

Wanneer we na de middag terug in de klas zijn, wordt er gelezen. We starten onze namiddag namelijk met leesplezier. De ene keer verdwijnen de kinderen in een boek door dit zelf te lezen, een andere keer mogen ze genieten van een voorgelezen verhaal. 

En daarna wordt er weer hard gewerkt. We doen onderzoeken, werken aan een vrije tekst of aan onze duo-dozen. Onze Merels stellen aan het einde van de namiddag hun onderzoek graag aan elkaar voor. Zo leert ineens de hele klas. Ook een vrije tekst wordt dan voorgelezen of wat er werd ontdekt tijdens een DUO-doos wordt voorgesteld. 

De onderwerpen waarmee we aan de slag gaan, komen vanuit de kinderen. De aanzet kunnen verhalen uit de kring zijn, maar ook plannetjes kunnen ons nieuwsgierig maken waardoor we op onderzoek trekken.

Verder nemen we in de namiddag ook graag de kans om te leren en ontdekken in de natuur. Dit doen we in de nabij gelegen natuurdomeinen. 

Enkele keren op jaar zijn alle Merels geboeid door hetzelfde onderwerp. De ene vraag na de andere borrelt op en er zijn heel wat leuke voorstellen… Het kriebelt dan bij ons want een project wordt geboren. Een project waar we enkele weken rond gaan werken en er heel wat boeiends te ontdekken valt. 

Je merkt het al… De Merels zijn bezige maar vooral nieuwsgierige vogels. En ik kan dan ook eerlijk zeggen… wat is het fijn om een Merel te zijn! 

GO! freinetschool Villa Kakelbont
Dirkputstraat 428
2850 Boom
03 844 28 69
info@boompark.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be