derde graad

Welkom in onze libellenklas!

Hoe werken wij in de derde graad?

In onze graadsklassen willen wij een plek creëren waar iedereen zich thuis voelt en iedereen zichzelf kan zijn. Hier leren wij van en met elkaar. Wij zetten in op zelfstandigheid en differentiatie, maar ook op leren samenwerken en een sterk wij-gevoel.

Op maandag krijgen alle leerlingen een individuele weektaak. Hierop staan de taakjes uit verschillende leerdomeinen die ze gedurende die week moeten uitvoeren/afwerken waarvan ze gedurende die week verschillende instructies krijgen. Elke dag hebben ze ongeveer 1 uur stille werktijd om aan deze taken te werken. Ze houden zelf hun tijd in het oog, maken een planning en sturen dit eventueel bij, houden zich aan de gegeven deadlines, kijken hun werk na, volgen verlengde instructies… . We leren dus zelfstandig en rustig werken, de kinderen werken op eigen tempo en niveau (sterke differentiatie in de weektaken) en we leren plannen, dit uiteraard op basis van de leerplandoelen die ze moeten behalen. We willen de leerlingen voorbereiden op de overstap naar het secundair waar deze kwaliteiten en vaardigheden erg belangrijk zijn.

Op dinsdag en vrijdag starten we de dag met plannetjestijd. Kinderen gaan aan de slag met een eigen plan. Ze doen een onderzoek, creëren een werkje (muzisch-technisch-…), schrijven een tekst,… . Kinderen kunnen hier werken aan hun interesses en talenten, leren een idee omzetten in een echt plan en leren doorzetten. Ze zijn eigenaar van hun eigen werk en dagen zichzelf uit. Ze leren initiatief en verantwoordelijkheid nemen, gaan probleemoplossend denken, gaan van idee tot afgewerkt product. Wanneer een plan afgewerkt is, wordt dit voorgesteld in de kring. Tips en tops worden gegeven en de lkr krijgt weer meer zicht op wat de leerling bezig houdt. Leerkansen worden hier uitgehaald om de connectie met de leefwereld zo nauw mogelijk te houden. Daarna gaan we verder met onze ‘wat nieuws’-kring waarin leerlingen hun ‘ei’ kwijt kunnen en interessante nieuwtjes kunnen vertellen (elke ochtend hebben wij een korte kring). Aansluitend werken we 10 minuten aan automatisatie van onze basisdoelen (rekenen, werkwoorden,…).

Elke dag geeft de leerkracht enkele krachtige instructies aan de klas of een groepje lln, waarna de leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen of nog even met een verlengde instructie bij de juf blijven. Dit gaat naadloos over in stille werktijd waarbij de kinderen werken aan hun eigen weektaak. Kinderen moeten dus niet wachten, met de duimen draaien of eindeloze reeksen oefeningen maken over leerstof die ze reeds beheersen, ze hebben altijd wel iets waaraan ze kunnen werken op eigen maat! Ook kinderen die instructieonafhankelijk aan de slag kunnen, krijgen hiervoor de kans en gaan aan de slag met extra uitdagende projecten.

We hebben elke dag een half uurtje Frans. We focussen op spreken en mondelinge interactie. We doen rollenspelen, toneeltjes, partnerwerk,… . Daarnaast staat het stukje vocabulaire, grammaire en lezen waarvoor we ons baseren op de methode Passe Partout.

Na de middag doet de volledige school aan kwartierlezen, dus ook wij doen hieraan mee. We beleven plezier aan lezen en krikken ons leesniveau op. Gewapend met een boek naar keuze kiezen de leerlingen een leuk plekje om te lezen. Gezelligheid troef! Op woensdag eindigen wij met partnerlezen. Elke leerling heeft een leesmaatje, een moment waarbij sterke lezers de minder sterke lezers helpen en begeleiden. Dit is een moment waar onze kinderen steeds enorm naar uitkijken.

In de namiddag werken wij aan duo-dozen, gaan wij aan de slag met ons project, trekken we naar buiten, zetten we extra in op leren leren (leren samenvatten, studiekaartjes maken, werkstukken maken en presentaties geven,…) en gaan we ook muzisch aan de slag. Elke 14 dagen houden we een forum met de lagere school.

Vanuit de kring of plannetjestijd komen er regelmatig leuke ideetjes voor een onderzoek of project. Lessen worden dan aangepast aan dit thema. Een leuk idee waaraan doelen gekoppeld kunnen worden maar zich niet meteen leent voor een project, laat de juf niet zomaar passeren. Onze dagplanning kan dus wel eens volledig omgegooid worden wanneer er zich iets aanbiedt waarmee we meteen aan de slag kunnen! Zo verhogen we de motivatie en betrokkenheid van de leerlingen en behalen we de doelen vanuit de leefwereld van de kinderen.

Doorheen de dag wordt ICT ingezet. Zowel voor het verwerken van de leerstof op maat, als voor het opzoeken van informatie voor een onderzoek of werkstuk, het bewaren van gegevens, het gebruiken van presentatiesoftware,… . Ook programmeren, lego education en het kennismaken met leerrijke of creatieve apps komt aan bod. Alle leerlingen van het vijfde en zesde hebben een eigen tablet!

We willen kinderen leren wat hun sterktes, talenten maar ook hun werkpunten zijn. We proberen hen inzicht te laten krijgen in zichzelf zodat ze sterk in het leven staan. We laten hen zoveel mogelijk kennis maken met de wereld rondom ons en proberen die leefwereld echt in onze klas te trekken. Ouders, grootouders of specialisten worden uitgenodigd in de klas. Ook trekken wij zeer graag zelf de wereld in en gaan wij regelmatig op uitstap, wonderwandeling, … .

GO! freinetschool Villa Kakelbont
Dirkputstraat 428
2850 Boom
03 844 28 69
info@boompark.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be